SENG/SVE

Sundsvalls Sea Adventures

PADIFörsta sidan - Unik Dykning - Dykplatser - Gustaf Willhelm

Gustaf Willhelm

Utdrag ur Sundsvalls Tidning den 2 dec. 1893

Skonerten Gustaf Wilhelm, hemma i Strengnäs, på väg till Galtströms bruk för att intaga jernlast, råkade natten till i förgår (30.11.1893) i snötjockan komma allt för nära det s.k. Draget utanför Storholmen och grundstötte. Den blir vrak. Kapten och besättning räddade sig med skeppsbåten i land.

Uppgifter från mätbrev utställt 1883, Riksarkivet

Byggd i Sätra av ek och furu på kravell under namnet ANNA MATHILDA
Byggåret osäkert
Längd 19,3 meter och bredd 6,53 meter
64,9 register ton
Flat akterspegel, fallande stäv, 1 däckad, 2 mastad
Fartyget förbyggdes 1887
Första redaren var G. Andersson i Stallarholmen.
Skeppare och redare vid förlisningstillfället var Gustaf Hedin. Fartyget var oassurerat.

Iakttagelser

Den 18 augusti 1979 hittades vrakdelar i sundet mellan Storholmen och Östra Åsen. Fartyget sönderbruten i tre större flak om c:a 10 - 12 meters längd. Mängder av plank och spant finns över ett stort område. Vid Östra Åsens sydvästra spets finns ett bråspel inmjälad i stenslänten på c:a 6 meters djup. Öster om grundet har ett roder hittats på c:a 30 meter djup.

OBS! Vrakdelarna är ej med tillfredsställande säkerhet fastställd komma efter Gustaf Wilhelm.


BRIS
 

VI ERBJUDER
Dykutfärder | 3-5 dagars dykpaket | Utbildning | Företagspaket | Bokning och information

INFORMATION
Unik dykning | Sundsvalls Sea Adventures | Kalender | Foto Galleri | Länkar


Sundsvalls Sea Adventures

email@divingsweden.com
Tel/fax: 060 15 15 57
Bankgatan 19
852 31 Sundsvall
Sweden
Designed and Developed by Robert Holmgren