SENG/SVE

Sundsvalls Sea Adventures

PADIFörsta sidan - Unik Dykning - Dykplatser

Dykplatser

Vrak
Sjoffna af Drammen
Lerviksvraket
Gustaf Willhelm
Tjuvholmsvraket
Gråskärsbådan
Röde vraken (3 st)
Revhällan
Trillingen
Svanen
Gustavsberg
Storgrund
Alnöbrovraket
Urbans vrak
V-vraken

Naturdyk
Storholmen
Kammarskär

Strömdyk
Bergeforsen
Ljungan

 

Vrak

Sjoffna af Drammen
Utanför Skarpuddens sydspets finns stora vrakrester efter en tremastad kravell-byggd bark, "Sjofna af Drammen". Båten förliste den 20/9 1872 och ligger på 30 meters djup. Ett tuft dyk AOW + egen utrustning är ett krav.
Läs mer här

Lerviksvraket
En klinkbyggd stävpråm som är helt skrovhel, tyvär saknas däcket. Hittades av Sundsvalls Sea
Adventure våren 99.

Gustaf Willhelm
Den 30/11- 1893 förliste den kravell-byggda skonerten Gustav Wilhelm i sundet mellan Östra Åsen och Storholmen. Det är sönderbrutet i tre större flak om c:a 10-12 meters längd. Vid Östra Åsens sydvästra spets finns ett bråspel inmjälat i stenslänten på c:a 6 meters djup. Öster om grundet har ett roder hittats på c:a 30 meters djup. Ursprungliga mått 19,3 x 6,53 meter och hade ett deplacement på 64,9 register ton. Hittades den 18 augusti 1979.
Läs mer här

Tjuvholmsvraket
Sommaren 1995 hittade Statens Sjöhistoriska museum ett vrak utanför Tjuvholmen. Vraket ligger på 17 meters djup och är 20 meter långt. Byggnadsmaterialet är trä och byggnadstekniken kravell. Uppgifter om Vrakets namn eller förlisnings datum saknas. Vraket glömdes bort, men återfanns våren 99 av Sundsvalls Sea Adventure. OW + minst 40 dyk krävs och lampa rekomenderas.

Gråskärsbådan
Den 31 augusti 1991 hittar sportdykare vraket efter fartyget Jehu beläget NO om gråskärsbådan. Fartyget är klink-byggt och förde vid förlisningen en last av tackjärn. På vrakplatsen som ligger mellan 16-24 meters djup fanns ovanliga mängsder av lösfynd samt flera stora stockankare. Platsen har varit
föremål för norrlands hittills enda marinarkiologiska utgrävning. Lampa rekomenderas.
Läs mer här

Röde vraken (3 st)
En pärla för erfarna vrakdykare. Ett nästan intakt skepp från mitten av 1800- talet. Ett krävande dyk, AOW + minst 40 dyk rekomenderas samt lampa krävs. På samma position finns även flera "grundare" vrak nära land som lämpar sig för dykare med mindre erfarenhet.

Revhällan
Utanför norra spetsen av Brämön ligger en stor skeppskyrkogård, efter ett flertal skepp. Dessa är belägna mellan Revhällans grund och land.

Trillingen
Vrakdelar från tre förlisningar med många spännande lösfynd. Namn och förlisningsdatum är hittills okända. Lampa rekomenderas.

Svanen
I en sluttning som börjar på närmare 35 meters djup står vraket efter fisketrålaren Svanen som förliste söder om Rödön en stormig vinterdag 1966. Ett välbevarat och helt dykt vrak med ett deplacement på drygt 50 ton. Svanen återfanns med Side Scan Sonar den 20 juli av Sundsvalls Sea Adventures.
Ett extremt dyk som kräver planering och erfarenhet.
Läs mer här

Gustavsberg
Angbåt på 7 meters djup
Läs mer här

Storgrund

Alnöbrovraket

Urbans vrak

V-vraken
V1: längd 35 meter, bredd 8,3 meter. 
V2: längd 26,3 meter, bredd 7,6 meter. 
V3: längd ca 32 meter, bredd 7,4 meter. 
V4: längd 40,6 meter, bredd ca 9,1 meter. 
Läs mer här

Naturdyk

Storholmen
Dropp off dyk med klippiga formationer. Ofta bra sikt. Barlastad amunition och en och annan minatrapp. Djupet ligger mellan 10 och 35 meter.
Åstön

Kammarskär
Vackra klippor och för den mer avancerade dykaren finns ett fint dropp off. Plattfisk förekommer ofta här.

Strömdyk

Bergeforsen

Ljungan

 

 


BRIS
 

VI ERBJUDER
Dykutfärder | 3-5 dagars dykpaket | Utbildning | Företagspaket | Bokning och information

INFORMATION
Unik dykning | Sundsvalls Sea Adventures | Kalender | Foto Galleri | Länkar


Sundsvalls Sea Adventures

email@divingsweden.com
Tel/fax: 060 15 15 57
Bankgatan 19
852 31 Sundsvall
Sweden
Designed and Developed by Robert Holmgren